[ad_1]


به همت بسیجیان پایگاه شهید زنده دل و پایگاه شهید شهسواری، تعداد زیادی ماسک و بسته های بهداشتی برای توزیع در بین مردم تهیه و عرضه شد.

[ad_2]