به گزارش بسیج پرس پرس به نقل از سازمان بورس، در بخش خبر این جشنواره، مهناز عبدی، دبیر سرویس اقتصادی روزنامه تهران تایمز، رتبه سوم را برای اثری با عنوان “بازار سرمایه در سه ماه ۱۲ میلیارد دلار نقدینگی جذب کرد” به خود اختصاص داد.

قابل ذکر است که در بخش خبر هیچ اثری حائز رتبه اول و دوم نشد.

حدود ۲۵۰ خبرنگار با ارائه نزدیک به ۹۰۰ اثر در این جشنواره به رقابت پرداخته بودند.منبع:مهر