به گزارش خبرنگار بسیج پرس از خاتم، به همت حضور نیرو‌های مردمی، سپاه و بسیج آنش سوزی مناطق جنگلی باغ معدن از توابع دهستان. چاهک پس از ساعت‌ها تلاش مهار شد.
متاسفانه در این آتش سوزی منطقه وسیعی از پوشش جنگلی باغ معدن، سربره طعمه حریق شد و در آتش سوخت. مهمترین پوشش گیاهی این. منطقه درختان چندین ساله بنه، بادام کوهی و… می‌باشد.