به مناسبت هفته عفاف و حجاب، تعدادی از فرمانده هان پایگاه های حوزه ۲۴۴ معرفت به تقدیر و تجلیل از بانوان با حجاب شاغل در سطح محل پرداختند.

به گزارش بسیج پرس از سپاه تهران بزرگ، حجاب هیچ محدودیتی برای حضور بانوان در جامعه نیست و هر فردی در هرجایگاه و شغلی حتی در حوزه ورزش، هنر و فرهنگ می تواند با رعایت کامل حجاب، نقش اثر گذاری در جامعه داشته باشد.

در همین راستا به همت پایگاه های حوزه ۲۴۴ معرفت با هدف ترویج فرهنگ حجاب و بنیان خانواده، تعدادی از فرماندهان پایگاه های حوزه ۲۴۴ معرفت به تقدیر و تجلیل از بانوان با حجاب شاغل در سطح محل پرداختند و ضمن قدردانی از ایشان با اهداء گلدان هایی مزین به جملات زیبا با موضوع حجاب از آن ها تجلیل کردند.

تقدیر و تجلیل از بانوان باحجاب شاغل در سطح محل

تقدیر و تجلیل از بانوان باحجاب شاغل در سطح محل

تقدیر و تجلیل از بانوان باحجاب شاغل در سطح محل