در پایان نیز از دکتر کامران سالمی زاده پزشک نمونه و فعال در طرح شهید رهنمون (ویزیت رایگان در مناطق کمتر برخوردار) از سوی کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان تقدیر شد.

در این دیدار علاوه بر رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، قائم مقام رئیس، معاونین ایشان و جمعی از مدیران نیز حضور داشتند.