[ad_1]

تقاضای نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه «جهش تولید» بررسی می‌شودبه گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی دارد.

دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

– ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اخذ مالیات از خانه‌های خالی)

– بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

– بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده

– انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون آموزش به عنوان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو

– انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و پرورش

– انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش به عنوان ناظر در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

– انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش به عنوان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها

– انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها به عنوان عضو هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها

– انتخاب سه نفر از اعضای کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان عضو در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی

– انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون آموزش به عنوان عضو شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی

– انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به عنوان ناظر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

– انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی

– انتخاب یک نفر از کمیسیون بهداشت و درمان و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

– انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی نظام پرستاری

– انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان ناظر در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات

– انتخاب از دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان ناظر در شورای عالی نظام پزشکی

– انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی آب

– انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر در هیئت عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور

– انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی انرژی

– انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست

انتهای پیام/ ۱۵۱

[ad_2]