در حاشیه جلسه ستاد بزرگداشت چهل سالگی دفاع مقدس در موزه دفاع مقدس استان اصفهان نمایشگاه بخشی از کتب چاپ شده در اصفهان با موضوع دفاع مقدس برگزار شد.