رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۴ مرداد) • ولادت شهید احمد احمدزاده ساری (استان تهران، شهرستان ری) (۱۳۴۵ ه.ش) • ولادت شهید رضا دادبین (استان کرمان، شهرستان کرمان) (۱۳۴۶ ه.ش) • شهادت شهید حسن آذربرزین (استان خوزستان، شهرستان بهبهان) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید محمد صادق مردانی (استان قزوین، شهرستان تاکستان، روستای فارسجین) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید مرتضی بوذرجمهری (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۲ ه.ش) • شهادت شهید محمود شاکریان (استان مازندران، شهرستان بهشهر) (۱۳۶۲ ه.ش) • شهادت شهید علی اصغر بهمنچه (استان مازندران، شهرستان بهشهر) (۱۳۶۲ ه.ش) • شهادت شهید اکبر یوسف‌زاده (استان قزوین، شهرستان آبیک، روستای حصار خروان) (۱۳۶۲ ه.ش) • شهادت شهید سرمست شریفی (استان فارس، شهرستان ممسنی) (۱۳۶۲ ه.ش) • شهادت شهید غلامرضا زارعی (استان فارس، شهرستان شیراز) (۱۳۶۳ ه.ش) • شهادت شهید سبزعلی محمدی (استان زنجان، شهرستان زنجان) (۱۳۶۳ ه.ش) • شهادت شهید سیدمحسن حسینی (استان مازندران، شهرستان آمل) (۱۳۶۳ ه.ش) • شهادت شهید منوچهر محمدی مقانکی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید حسن مرتضوی (استان مازندران، شهرستان رامسر) (۱۳۶۶ ه.ش) • شهادت شهید حسین علی توله سرباقری (استان مازندران، شهرستان رامسر) (۱۳۶۶ ه.ش) • شهادت شهید عزیزالله حاضرالجماعه (استان لرستان، شهرستان بروجرد) (۱۳۶۶ ه.ش) • دیدار مسوولان ایرانی با دبیرکل سازمان ملل پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ (۱۳۶۷ ه.ش) • شهادت شهید عباس جعفرنیا صومعه‌سرایی (استان مازندران، شهرستان چالوس) (۱۳۶۷ ه.ش) • شهادت شهید محمود یوسف پوران (استان آذربایجان شرقی، شهرستان هریس، شهر زرنق) (۱۳۶۷ ه.ش) • شهادت شهید اسدالله نظاری سده (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۷ ه.ش) • شهادت شهید محمد محمدی (استان سمنان، شهرستان بسطام) (۱۳۶۷ ه.ش) • شهادت شهید علی حسین زاده بیزکی (استان مازندران، شهرستان جویبار) (۱۳۷۴ ه.ش)