رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۱۵ مهر) • شهادت شهیده فروغ راعی (استان مازندران، شهرستان آمل) (۱۳۵۷ ه.ش) • شهادت شهید حسن درویش ملا (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید حمید توکلی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید سیدصحبت‌الله بهشتی (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید قربان علی قنبری (استان مازندران، شهرستان بهشهر) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید محمدکاظم کلهر (استان تهران، شهرستان ری) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید منصور تاجیک حسین‌آبادی (استان تهران، شهرستان ورامین) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید حسین مرادی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید رضا جهازی بغدادآبادی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید غلامرضا حسنوند (استان لرستان، شهرستان الشتر) (۱۳۶۳ ه.ش) • شهادت شهید عبدالمحمد امیری (استان لرستان، شهرستان الشتر) (۱۳۶۳ ه.ش) • شهادت شهید تیمورعبدالله اقبالیان (استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل) (۱۳۶۴ ه.ش) • انتشار طرح جمهوری اسلامی ایران برای امنیت منطقه در جریان جنگ تحمیلی (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید مصطفی شاکری منظری (استان خراسان رضوی، شهرستان تربت حیدریه) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید سیدقاسم کاظمی (استان مازندران، شهرستان ساری) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید مهدی صالحی جیرهنده (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید غلام رضا جباریان (استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل) (۱۳۶۶ ه.ش) • شهادت شهید محمد تاج بخش (استان خوزستان، شهرستان گتوند) (۱۳۶۷ ه.ش) • شهادت شهید محمد سادات رضوی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۷ ه.ش) • شهادت شهید مهدی وجدان (استان اردبیل، شهرستان بیله‌سوار، روستای بابک) (۱۳۹۵ ه.ش) • شهادت شهید قربان برات‌زاده (استان خراسان رضوی، شهرستان درگز، روستای تاجدین) (۱۳۹۶ ه.ش)