رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۱۰ مهر) • ولادت شهید ابوالفضل خوران (استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد) (۱۳۴۳ ه.ش) • ولادت شهید حسین بیدقی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۴۳ ه.ش) • ولادت شهید عبدالحسین شرطی (استان بوشهر، شهرستان گناوه) (۱۳۴۹ ه.ش) • ولادت شهید حسین خسروی (استان بوشهر، شهرستان گناوه) (۱۳۴۹ ه.ش) • وقوع درگیری شدید بین نیرو‌های بعثی و مدافعان خرمشهر (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت خلبان شهید همایون شوقی (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت خلبان شهید جواد عزیزی مقدم (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت خلبان شهید حسین روزی طلب (استان فارس، شهرستان شیراز) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید سیدعلی حسینی (استان خوزستان، شهرستان خرمشهر) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید کامران گنجی (استان کرمان، شهرستان کرمان) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید محمدقلی کاظمی (استان لرستان، شهرستان دلفان، روستای گلباغی) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید سعید کرمانشاهی (استان تهران، شهرستان دماوند) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید حسین ناجیان (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید داریوش ریزوندی (استان کرمانشاه، شهرستان اسلام آبادغرب) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید سعدالله رضایی (استان مازندران، شهرستان بهشهر) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید تقی پرهیزکار (استان مازندران، شهرستان بهشهر) (۱۳۶۲ ه.ش) • شهادت شهید جمال معتمدی (استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد) (۱۳۶۳ ه.ش) • شهادت شهید فغانعلی زارع (استان فارس، شهرستان شیراز) (۱۳۶۳ ه.ش) • شهادت شهید جمشید نقدی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۳ ه.ش) • شهادت شهید علی اکبر میرزائی (استان مازندران، شهرستان بهشهر) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید سلیمان جوکار (استان مرکزی، شهرستان ساوه) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید حسین ثانوی فرخ زاده خاکی (استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد) (۱۳۶۵ ه.ش) • ولادت شهید مدافع حرم علی آقاعبداللهی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۹ ه.ش) • شهادت شهید مدافع حرم سیدعیسی حسینی (لشکر فاطمیون) (۱۳۹۳ ه.ش) • شهادت شهید مدافع حرم مصطفی خادمی (لشکر فاطمیون) (۱۳۹۳ ه.ش) • شهادت شهید تفحص محمود توکلی (استان اصفهان، شهرستان فلاورجان) (۱۳۹۸ ه.ش) • روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی (شهادت محمد الدوره نوجوان غیور فلسطینی) (۲۰۰۰ م)