به مناسبت روز تاسیس شورای نگهبان مراسم غبارروبی گلزار شهدای گمنام ومقاومت باشگاه افسران سنندج توسط رئیس و کارکنان دفتر شورای نگهبان در استان کردستان برگزار شد.