رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۸ آذر) • شهادت شهید سیدعبدالحسین واحدی از فداییان اسلام (استان کرمانشاه، شهرستان سنقر) (۱۳۳۵ ه.ش) • ولادت شهید محمدرضا شاه بیگ (استان البرز، شهرستان اشتهارد) (۱۳۴۴ ه.ش) • شهادت شهید عبدالله غفوره آرانی (استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل) (۱۳۵۷ ه.ش) • شهادت شهید دانشمند نوری (استان مازندران، شهرستان سوادکوه) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید فرامرز یوسفی (استان مازندران، شهرستان تنکابن) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت خلبان شهید حسن مفتخری (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت خلبان جاوید الاثر شهید محمد کاظم روستا (استان فارس، شهرستان آباده) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید فریدون نازعلی (استان فارس) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید محمد رستادی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۵۹ ه.ش) • اجرای عملیات طریق القدس در منطقه‌ی عملیاتی عمومی غرب شهرستان سوسنگرد و منطقه عمومی بستان (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید حسینعلی رضایی آهوانویی (استان سمنان، شهرستان دامغان، روستای آهوانو) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید رحمت‌الله شبانه آرانی (استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید عباس باصری آرانی (استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید خان بابا ناصری (استان اصفهان، شهرستان نجف آباد) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید سیدمحمدداود موسوی ترک‌آباد (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید اکبر سیدرضوی (استان تهران، شهرستان ورامین) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید مجتبی صالحی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید فرامرز فیروزی آذر (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید جواد قلی نتاج کله بستی (استان مازندران، شهرستان بابلسر) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید عیسی قائمیان (استان مازندران، شهرستان بابل) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید احمد کیومرثی (استان مازندران، شهرستان نور) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید مراد عباسی سورکی (استان چهارمحال وبختیاری، شهرستان کیار، شهر شلمزار) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید سیدعلی حیدری نسب (استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید داوود آبیار (استان سمنان، شهرستان دامغان) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید غلامرضا صبوحی (استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل) (۱۳۶۱ ه.ش)• شهادت شهید احمد باوفا (استان لرستان، شهرستان بروجرد) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید عبدالحمید بوتیمار (استان مازندران، شهرستان نور) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید سعید نقیان (استان مازندران، شهرستان قائمشهر) (۱۳۶۲ ه.ش) • شهادت شهید حسین جان ولی‌اللهی (استان مازندران، شهرستان بابل) (۱۳۶۲ ه.ش) • شهادت شهید شیرمحمد اعتقادی (استان ایلام، شهرستان ملکشاهی) (۱۳۶۳ ه.ش) • شهادت شهید محمود عرب‌زاده یزدانی (استان کرمان، شهرستان کرمان) (۱۳۶۳ ه.ش) • شهادت شهید سعید ملاصالحی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۳ ه.ش) • شهادت شهید محمدرجب فردی (استان سمنان، شهرستان دامغان، روستای صیدآباد) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید منوچهر میخ چین (استان مازندران، شهرستان آمل) (۱۳۶۶ ه.ش) • شهادت شهید علیرضا گیلاسی شاندیز (استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد) (۱۳۶۶ ه.ش) • شهادت شهید قوچعلی آزادی (استان اصفهان، شهرستان اصفهان) (۱۳۷۲ ه.ش) • شهادت شهید فریدون جلیلیان (استان اصفهان، شهرستان اصفهان) (۱۳۷۲ ه.ش) • ترور دانشمند هسته‌ای شهید دکتر مجید شهریاری به دست مزدوران موساد (استان زنجان، شهرستان زنجان) (۱۳۸۹ ه.ش) • شهادت شهید فرهاد دهقان کروکی (استان کرمان، شهرستان بم) (۱۳۹۴ ه.ش)