در عملیات غدیر که در منطقه عمومی شلمچه، ایستگاه حسینیه و پادگان حمید به اجرا درآمد، علیرغم استعداد پر شمار و انتخاب مواضع مناسب از سوی ارتش متجاوز بعثی عراق برای گسترش در منطقه، رزمندگان اسلام با کسب تجارب بسیار ارزشمند عملیاتی طی هشت سال مبارزه با ایادی استکبار جهانی، با پیاده کردن تاکتیکهای جنگ ناهمتراز، قوای بعثی را به مرزهای بین المللی عقب راندند.