رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۲۰ آبان) • ولادت شهید قاسم الله‌وردی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۳۸ ه.ش) • ولادت شهید کمال دهقانی فیروزآبادی (استان یزد، شهرستان میبد) (۱۳۴۱ ه.ش) • ولادت شهید مصطفی جوانی جونی (استان اصفهان، شهرستان اصفهان) (۱۳۴۲ ه.ش) • ولادت شهید سیروس هوشمند (استان اصفهان، شهرستان اردستان، روستای نیسیان) (۱۳۴۳ ه.ش) • شهادت شهید محمد اسماعیل محمدی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید علی دوران (استان یزد، شهرستان یزد) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید اصغر ابراهیمی (استان مازندران، شهرستان محمودآباد) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید سیداسحاق علوی (استان مازندران، شهرستان ساری) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید ابوالفتح رضوانی گیل کلایی (استان مازندران، شهرستان نوشهر) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید علی اکبر عموزادی خلیلی (استان مازندران، شهرستان بهشهر) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید منوچهر عباسی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید مصطفی شیری (استان بوشهر، شهرستان گناوه) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید عبدالرضا گرگین‌پور (استان بوشهر، شهرستان گناوه) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید غلامرضا کمالی (استان بوشهر، شهرستان گناوه) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید تقی جعفری (استان سمنان، شهرستان گرمسار) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید بهمن بهرامی کرکوندی (استان اصفهان، شهرستان مبارکه) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید محمد اسماعیلیان (استان گیلان) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید سیدرسول اشرف (استان یزد، شهرستان یزد) (۱۳۶۴ ه.ش) • شهادت شهید محمد احسانی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۴ ه.ش) • شهادت شهید علی فتحی پطرودی (استان مازندران، شهرستان جویبار) (۱۳۶۶ ه.ش) • شهادت شهید حمید کریم پورقنادی (استان فارس، شهرستان شیراز) (۱۳۶۶ ه.ش) • ولادت شهید فرشاد رمزی (استان قزوین، شهرستان قزوین) (۱۳۷۸ ه.ش) • شهادت شهید مدافع حرم یاسر جعفری (لشکر فاطمیون) (۱۳۹۲ ه.ش)