[ad_1]

رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۷ آبان) • ترور نافرجام آیت‌الله سیدحسن مدرس به دستور رضا خان (۱۳۰۵ ه.ش) • شهادت شهید سعید گلاب‌بخش (استان اصفهان، شهرستان اصفهان) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید محرم شکاری (استان آذربایجان شرقی، شهرستان سراب) (۱۳۵۹ ه.ش) • شهادت شهید محمدمهدی رحیمیان (استان مازندران، شهرستان رامسر) (۱۳۶۰ ه.ش) • شهادت شهید مسعود مجملی (استان اصفهان، شهر رهنان) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید شعبان ولی پور اکردی (استان مازندران، شهرستان بهشهر) (۱۳۶۱ ه.ش) • شهادت شهید سیدعیسی انفرادی کناری (استان مازندران، شهرستان فریدونکنار) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید حسین جان آقابرارنیاگودرزی (استان مازندران، شهرستان بابل) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید موسی برزگر سراجی (استان مازندران، شهرستان گلوگاه) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید مسعود آقاجانی (استان مازندران، شهرستان بابلسر) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید قربان کاظم نژاد خرمی (استان مازندران، شهرستان نکا) (۱۳۶۵ ه.ش) • شهادت شهید اکبر باقری جام خانه (استان مازندران، شهرستان میاندورود (۱۳۶۶ ه.ش) • شهادت شهید ناصر احمدی (استان مازندران، شهرستان نور) (۱۳۷۲ ه.ش) • شهادت شهید خلبان مظاهر رضائیان (استان همدان، شهرستان اسدآباد) (۱۳۸۲ ه.ش) • شهادت شهید خلبان موسی رضاپور رحمتی (۱۳۸۲ ه.ش) • شهادت شهید محمد نایبی (استان خراسان‌جنوبی، شهرستان بیرجند) (۱۳۹۶ ه.ش) • آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی

      

[ad_2]