بسیجی سرباز شهید «علی موسی‌نژاد» فرزند خلیل در سال ۱۳۳۷ در روستای آجند نکا به دنیا آمد و در تاریخ چهارم فروردین ۱۳۶۱ در عملیات فتح المبین در منطقه رقابیه به شهادت رسید.