[ad_1]

جلسه نقد و بررسی کتاب «قصه صبوری» خاطرات زهرا صمصامی پرستار دوران دفاع مقدس با حضور علیرضا صداقت نویسنده کتاب و مرضیه نقری به عنوان نقاد برگزار شد.

[ad_2]