تصاویر/ بازدید معاون هماهنگ‌کننده آجا از مرکز آموزش دژبان ارتش