تصاویر/ بازدید سردار نوریان از نمایشگاه ملی دستاورد‌های دفاع مقدس و مقاومت