تصاویر/ بازدید امیر سرتیپ کیومرث حیدری از مرکز آموزش ۰۱ شهدای وظیفه نزاجا