آئین رونمایی کتاب «از کوه ها بپرسید» امروز با حضور سردار «محمدعلی حق بین» مسئول آموزش نیروی زمینی سپاه در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری شهرستان «لنگرود» برگزار شد.