به گزارش بسیج پرس پرس، کتاب «ساجی» نوشته بهناز ضرابی‌زاده که دربرگیرنده خاطرات نسرین باقرزاده همسر سردار شهید بهمن باقری است، به‌تازگی با ترجمه سمیه یوسف به زبان عربی ترجمه و توسط انتشارات دار المعارف الاسلامیه الثقافیه در لبنان منتشر شده است.

نسرین باقرزاده راوی کتاب «ساجی» که همراه همسرش بهمن باقری در خرمشهر زندگی خوبی داشته، هرگز فکرش را هم نمی‌کرد جنگ وارد خانه‌اش شود و به ناگاه با شروع جنگ، معادله‌هایش به هم می‌ریزد.

راوی کتاب «ساجی» روزهای ابتدای جنگ را در خرمشهر سپری می‌کند، اما بعد مجبور به ترک شهر می‌شود و همراه دیگر زنان خانواده به شیراز می‌رود، ولی مردها در خرمشهر می‌مانند و از این شهر حفاظت می‌کنند…

«ساجی» پیش‌تر توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.منبع:مهر