به گزارش خبرگزاری بسیج پرس شاخص کل بورس در معاملات امروز با سقوط ۱۳ هزار و ۶۸۴ واحدی به رقم یک میلیون و ۵۵۶ هزار واحد برگشت که افت ۰.۸۷ درصدی را در معاملات امروز نشان می‌دهد.

معاملات امروز در نقطه یک میلیون و ۵۷۰ هزار واحدی آغاز شد و به یک میلیون و ۵۴۶ هزار واحد کاهش یافت اما در یک ساعت پس از آن به مرور تا پایان معاملات اندکی رشد نشان داد و در نقطه یک میلیون و ۵۵۶ هزار واحدی به پایان رسید.

شاخص هموزن نیز با کاهش ۵ هزار و ۲۰۰ واحد به رقم ۴۲۶ هزار واحد بازگشت. ارزش کل معاملات که در خرداد ماه امسال ۷۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود در معاملات امروز به ۵,۸۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. همچنین امروز یک میلیون و ۷۸۵ معامله انجام شد که ارزش آن ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.

بیشترین تأثیر در رشد منفی بازار را فولاد با منفی ۲۱۰۰ واحد و بیشترین تأثیر مثبت را نماد کگل با مثبت ۱۵۸۰ واحد در بر داشت.

بیشترین صف خرید در معاملات امروز به نماد کاوه با تقاضای ۵۳ میلیون سهم به ارزش ۱۷۰ میلیارد تومان اختصاص داشت و بیشترین صف فروش به نماد وملی با عرضه ۵.۵ میلیون سهم به ارزش ۳۴۰ میلیارد تومان تعلق داشت.منبع:مهر