تجهیز نفربرهای آبی خاکی نیروی زمینی ارتش به تسلیحات آفندی، اعطای اولین نشان فداکاری به سرلشکر شهید «فلاحی»، رژه هزار شناور مردمی در سواحل خلیج فارس و توزیع صد‌ها هزار بسته معیشتی توسط بسیج از جمله اخبار مهم دفاعی در هفته گذشته است.