به گزارش خبرنگار بسیج پرس از یزد، به مناسبت فرارسیدن روز پزشک، سرهنگ پاسدار عباس جوکار به همراه جناب آقای جوکار، نماینده مجلس مردم یزد واشکذر وبرخی از هیئت رئیسه ناحیه مرکزی یزد در بیمارستان افشار استان یزد، حضور یافتند واز خدمات وزحمات کادر پزشکی این بیمارستان خصوصاً در شرایط کنونی مبارزه با ویروس کرونا، تقدیر وتشکر نمودند.