به گزارش خبرنگار بسیج پرس از یزد، همچنین در ادامه این دیدار با اهداء گل به مدیران و کارکنان استانداری یزد از زحمات این عزیزان در راستای خدمت به مردم دارالعباده تجلیل بعمل آمد.