[ad_1]


سمنان– وزیر راه با بیان اینکه کمبود درآمد سبب شد تا منابعی را برای اعتبارات پروژه‌های وزارتخانه بیابیم، گفت: در این راه، تامین بودجه ۲۱ پروژه راه و راه آهن از طریق بازار سرمایه مطرح شده است.

[ad_2]

منبع:مهر