به گزارش بسیج پرس از خمینی شهر؛ حجت الاسلام سید علی اکبر محسنی قمی در چهارمین روز از ماه محرم در حسینیه ثارالله خمینی شهر واقع در بلوار دانشجو خمینی شهر گفت: ما باید شاکر نعمت ولایت باشیم و اگر ما داعیه شیعه داریم ولی تربیت علوی پیدا نکنیم فایده ندارد باید هم تأثیر گرفته و هم تأثیر گذاشته باشیم.

وی افزود: صبر یکی از نمودهای تربیت علوی است؛ زیارت عاشورا شاکله اش صبر است، اوج آن سجده و اوج سجده، شکر آن است در برابر مصائب.

محسنی قمی ادامه داد: زیارت عاشورا باید فرهنگ گله مندی را از زندگی ما دور کند و کرده باشد، آن چیزی که الان در گوشه کنار زندگی مشهود است؛ قرآن از ما تواصی به حق و صبر مطالبه می کند.

حجت الاسلام سید علی اکبر محسنی قمی گفت: فرهنگ زیارت عاشورا و کربلا “هیهات من الذله” و  صبر در برابر مشکلات است به خاطر استقامت در برابر طاغوت. شاه کلید زندگی صبر است، حضرت علی علیه السلام جایگاه صبر در زندگی مومن را به مثابه سر در بدن انسان می داند.

این کارشناس دینی تبیین کرد: شیطان عجول نیست ولی ما را به عجله وا می دارد تا دچار انحراف و اشتباه بشویم؛ بسیاری از دعواها به خاطر بی صبری و بی حوصلگی است؛ اگر تحمل نماییم اتفاقات ناگوار و تلخ پیش نمی آید. همه زندگی باید به وسیله صبر مدیریت شده و به پیش برود و بی صبری آفت بزرگ زندگی ها است.

وی گفت: افرادی که جلوه بیرونی آن ها موجه و متین و مذهبی است ولی در خانه و خانواده صبر و حوصله و تعامل سازنده و برگرفته از دین با اهل خانه ندارند لذا نمی توانند خانواده خود را دیندار و رشد بدهند و بالعکس آن ها را فرار ی و متنفر از دین می کنند.

محسنی قمی تأکید کرد: علت سلیقه ای شدن دینداری ما هم به خاطر جهل و بی صبری ما است چون ما انتظار داریم آنچه من می خواهم بیاد محقق شود تا دیندار باشیم و بمانیم در حالی که با صبر نتایج حاصل می شود. چون فلسفه برخی از احکام را نمی دانیم حاضر به عمل نیستیم و با همین بی عملی دچار آسیب ها می شویم و آن گاه از دین بیرون می رویم.

وی گفت: مراتب صبر که صبر بر مصیبت و معصیت و طاعت است، گناه نکردن جایگاه بسیار بالائی دارد و با گناه کردن تمام اندوخته های تقوا را از بین می بریم. تقوای گریز یعنی ترک مراوده و رفت و آمد جمعی تا دچار گناه نشویم و تقوای ستیز یعنی در جمع باشیم ولی گناه نکنیم، غیبت نکرده بلکه به غیبت دهنده تذکر هم بدهیم. گناه نکردن و مانع گناه دیگران شدن از خیلی از عبادات اثر بخش تر و پر ثواب تر است و مشکل اساسی دیدنداری ما همین ضعف و بی صبری در معصیت نکردن است.

محسنی قمی گفت: اغلب صبر بر اطاعت داریم و اطاعت را انجام می دهیم ولی صبر بر گناه نکردن نداریم؛ ماشین برای حرکت است اگر پنچر باشد حرکت نمی کند، ماشین دینداری ما اغلب به خاطر گناه پنچر است و حرکت نمی کند. با جزع و فزع در برابر مشکلات چتر حمایت الهی برداشته می شود و اگر صبر کرده، بشارت الهی نصیب صابرین می شود.

این کارشناس دینی گفت: انسان های مرتبط و در مسیر حرکت به سمت خدا در وقوع مشکلات بهم نمی ریزد و از حرکت باز نمی ایستد بلکه به مسیر ادامه می دهد. بسیاری از افراد به خاطر سرمایه داری دچار طغیان و انحراف شده اند که نشان می دهد سرمایه داری سخت تر از فقر است.

محسنی قمی افزود: انسان های صابر بهره مند از ذخیره های الهی در آن عالم می شوند؛ انسان صابر عبد و بنده الهی است و مطیع مشیت الهی و با همه نداری ها و مشکلات؛ نیمه پر لیوان را می بیند و داشته ای خود  را می بیند نه نداشته های خود را.

وی در پایان گفت: اگر صاحب علم نباشیم دچار خرافه می شویم و با خرافه صاحب عبادتی نادرست می شویم و در ادامه در برابر موج های مشکلات و شبهات دینی دین خود را از دست می دهیم لذا با صبر پیشه کردن صاحب علم بشویم تا دیندار بمانیم.