به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی در توئیتر نوشت: “در مورد بازار سرمایه، آدرس غلط ندهیم.

بورس اصلاح نخواهد شد مگر با؛

-حذف ارز ۴۲۰۰ و نیمایی و تک نرخی کردن ارز

-تسهیل در تعهد ارزی صادرکنندگان و امکان تهاتر ارز صادراتی با کالا

-تسهیل ورود شرکت‌ها و پروژه‌ها به بورس

-نظارت جدی بر عملکرد حقوقی‌ها

-ثبات قوانین

-تقویت هسته”منبع:مهر