به گزارش خبرگزاری بسیج پرس پروژه تطویل باند و سالن ترانزیت فرودگاه یاسوج پیش از ظهر پنجشنبه و با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.

طرح‌های توسعه‌ای فرودگاه یاسوج طی سال‌های اخیر و با فعالیت بخش‌های مختلف محقق شده است.

برای تحقق طرح تطویل باند و سالن تزانزیت فرودگاه یاسوج بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.منبع:مهر