به گزارش خبرگزاری بسیج پرس وضعیت ادامه همکاری بشار رسن با پرسپولیس هنوز مشخص نیست. 

هرچند بشار از احتمال جدایی از پرسپولیس خبر داده بود اما در تازه ترین مصاحبه خود بر علاقه اش به ادامه کار با پرسپولیس صحبت کرده است. 

به نقل از “شبکه الکره العراق” بشار گفت: دوست دارم قراردادم را با پرسپولیس تمدید کنم چرا که به دنبال ثبات هستم. البته در صورتی که با پرسپولیس از نظر مالی به توافق برسم. منبع:مهر