به گزارش بسیج پرس پرس و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نخستین جلسه کارگروه ویژه مربوط به شکایت فدراسیون فوتبال از رای فیفا به دادگاه عالی ورزش با حضور دکترمهدی علی نژاد، معاون توسعه قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، حیدر بهاروند، سرپرست،عبدالکاظم طالقانی،عضو هیات رییسه،مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراسیون، کارشناسان حقوقی ار جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بازرسی کل کشور، وزارت امورخارجه و وزارت ورزش و جوانان ،جمعی از مراجع ذیصلاح و همچنین تیم حقوقی فدراسیون برگزار شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.منبع:مهر