به گزارش خبرگزاری بسیج پرس عصر امروز چهارشنبه در جریان جنگ قره باغ یک فروند راکت خمپاره به روستای محمدصالحلو در شهرستان خداآفرین برخورد کرد.

طبق مشاهدات اهالی منطقه خوشبختانه انفجار ناشی از این برخورد که در مجاورت منطقه‌ی مسکونی رخ داد، خسارتی نداشته است.

هنوز هیچ طرف درگیری در خصوص راکت‌های سرگردان پاسخگو نبوده است.

گفتنی است طی چند روز گذشته نیز چند فروند راکت به زمین‌های کشاورزی این شهرستان که در مجاورت ارمنستان قرار دارد، برخورد کرده بود.منبع:مهر