به گزارش بسیج پرس پرس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی در جلسه صندوق‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تمام اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش برای تعمیق ساخت داخل است، لذا همه سازمان‌ها و صندوق‌های تابعه باید با این مأموریت، برنامه‌های خود را منطبق کنند. بازتعریف جدید از برنامه‌های صندوق‌ها در راستای تعمیق ساخت داخل در حال انجام است.

وی گفت: افزایش سرمایه نیاز مبرم صندوق‌های تابعه وزارتخانه است تا امکان خدمات دهی آنها به بخش تولید افزایش یابد.

زرندی تصریح کرد: صندوق‌های تابعه وزارتخانه با توجه به رشد تعداد واحدهای صنعتی و معدنی و نیاز این بخش گسترش نیافته و این صندوق‌ها بخش خیلی کوچکی از نیازهای بخش تولید را برآورده می‌کنند.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت تاکید کرد: در تلاشیم برای افزایش سرمایه صندوق‌ها و برخی تغییرات قوانین و مقررات آنها در سال جاری و سال آینده اقدامات مؤثری صورت گیرد.

وی گفت: موضوع استفاده از بازار سرمایه و نقش صندوق‌ها در این خصوص بسیار مهم است که با کمک خود صندوق‌ها نقش جدیدی در این خصوص تعریف شود.منبع:مهر