امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش شنبه ۴ مرداد ماه از مرکز بهینه‌سازی، نوسازی و تولید قطعات شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش بازدید کرد.

منبع: ایسنا