به گزارش بسیج پرس پرس، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی نوشته است: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در یک ماهه منتهی به ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹ بازدهی منفی ۲.۸ درصدی داشته است؛ به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی  از ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار آزاد به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کاهش یافته که ۲.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این در حالی است که قیمت هر اونس طلای جهانی طی این مدت از ۱۸۱۱ دلار در ۲۵ تیرماه به ۱۹۴۴ دلار در ۲۵ مردادماه افزایش یافته و رشدی ۷.۳ درصدی داشته است. براساس این گزارش بازدهی نیم سکه نیز طی یک ماهه منتهی به ۲۶ مردادماه منفی ۱.۹ درصد بوده و از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۵ میلوین و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

هر قطعه ربع سکه بهار آزادی نیز طی این مدت از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان کاهش یافته و افتی ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است. با این حال میانگین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار طی این مدت ثابت بوده و بدون تغییر یک میلیون و ۴۰ هزار تومان بوده است.منبع:مهر