به همت بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج قدس، تعداد ۳۲۰ بسته ی معیشتی به سر پل ذهاب ارسال شد.