به همت بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج قدس، تعدادی بسته ی معیشتی و غذای گرم به خانواده های بی بضاعت اهدا شد.