کتاب «انارستان زخم» مجموعه آثار منتخب ششمین جشنواره شعر دفاع مقدس استان یزد، به کوشش «عالیه مهرابی» و با حمایت اداره کل حفظ‌ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یزد به چاپ رسیده است.