اقدام‌ جنگنده‌های آمریکایی تروریستی بود/ پاسخ ما باید کوبنده باشد | خبرگزاری بسیج پرس