به گزارش بسیج پرس پرس، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع در راستای اجرای قوانین خدمات کشوری، با صدور بخشنامه‌ای به ادارات کل استان ها، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دستورالعمل افزایش حداکثر امتیاز احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر می باشند از ۳۰ سال به ۳۵ سال را ابلاغ کرد.

بر این اساس؛ پیرو دستورالعمل شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ به تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۸۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تصویر بخشنامه شماره ۱۴۳۶۳۸ به تاریخ ۳۱ خرداد ۹۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛ به موجب مصوبه جلسه به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، متن زیر به تبصره ۳ بند ۶ فصل دوم بخشنامه صدر الاشاره به دستورالعمل شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ به تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۸۸ منضم به بخشنامه شماره ۸/۷۱۰ به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۸۸ اضافه شده است و حداکثر امتیاز احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر می باشند از ۳۰ سال به سی و پنج سال افزایش می یابد.منبع:مهر