افتتاح پروژه های برق رسانی در استان اردبیل

به گزارش بسیج پرس از اردبیل ، قدیمی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: پروژه هایی که هفته دولت امسال افتتاح خواهند شد شامل پروژه های توسعه ،احداث، اصلاح وبهینه سازی با ۱۷۵میلیارد ریال ،پروژه های نیرورسانی به منظور تامین برق متقاضیان چاه های کشاورزی، صنایع کشاورزی و تولیدی با اعتبار ۱۶۹ میلیارد ریال، پروژه های برق رسانی روستایی با ۲۲ میلیارد ریال ،پروژه های کاهش تلفات وتعویض و کابل خودنگهدار در رابطه با افزایش بهره وری انرژی با ۵۷ میلیارد ریال ،نصب کنتورهای هوشمند فهام با ۹ونیم میلیارد ریال ،پروژه های روشنایی معابر شامل نصب چراغ در نقاط مختلف شهری و روستایی با ۲۲ میلیارد ریال اعتبار می باشد.