به گزارش خبرنگارسازمان بسیج عشایری استان خراسان شمالی گروه جهادی بسیج طلاب وروحانیون وهمچنین گروه جهادی پزشکی درآستانه ورود به ماه محرم الحرام به مناطق عشایری شهرستان اسفراین اعزام شدند.

هدف از این اعزام اجرای برنامه های دهه محرم وهمچنین ویزیت عشایر این شهرستان می باشد.