به گزارش بسیج پرس پرس، علی رضا محمدی کرجی ران با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در راستای گسترش فعالیت بندری و انجام تعمیرات ادواری پیشگیرانه به منظور جلوگیری از آسیب به اسکله ها بیان داشت: بر این اساس تعمیرات و بازسازی سازه ای و ملحقات پهلو گیری، مهاربندی و تاسیساتی اسکله های ۱۶ الی ۲۰ (مجموعاً ۵ پست اسکله) در بندر شهید رجایی آغاز گردید.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان عنوان کرد: در بخش اصلاحی و تعمیراتی، ترمیم بولارد ها، تعمیر کانال های تاسیسات، تعمیر کانال های جمع آوری آب های سطحی، تعمیر منهول و دریچه های برق، تعمیر کاراستا پرها و همچنین رنگ آمیزی پیشانی و زیر طاق اسکله ها، تعویض فندرها و نیز همتراز کردن سطح فندرهای اسکله شماره ۲۰ و اطاله اسکله شماره ۲۱ از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این بخش بوده است.

محمدی کرجی ران اعتبار هزینه شده در این پروژ را ۲۴۰ میلیارد ریال و مدت اجرای آن را ۲۴ ماه اعلام کرد و افزود: در پروژه مذکور به شکل مستقیم ۳۰ نفر و در زمان اجرا بطور غیر مستقیم ۱۲۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی افزود: این پروژه با ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی در حال طی نمودن مراحل پایانی است و هفته دولت سال جاری به بهره برداری می رسد.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با بیان اینکه تامین قطعات و نیازها در داخل کشور با هدف حمایت از صنعتگران ایرانی همواره ارجح امور بوده تصریح کرد: در این پروژه نیز خرید و تامین فندرها و متعلقات آن از تولید کنندن داخلی انجام گرفته است.

محمدی تاکید کرد: کلیه ملزومات خریداری شده با نمونه مشابه خارجی برابری می کند واین مزیت ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور گردش چرخش های تولیدرا درپی داشته، از این رو انجام این اقدام را تا جایی که محصول مشابه درکشور وجود داشته باشد تداوم خواهیم بخشید.

دستاوردهای حاصله از اجرای اسکله های ۱۶ تا ۲۰ بندرشهیدرجایی

این مقام مسئول حفظ سرمایه های ملی با انجام تعمیرات متوالی و پیشگیرانه به منظور جلو گیری از آسیب به اسکله ها، افزایش عمر مفید اسکله با انجام تعمیرات به موقع و ضروری، افزایش ایمنی سیستم پهلو گیری در اسکله با توجه به تعویض نوع فندرها، عملکرد بهتر فندرها جایگزین شده (suc۱۲۵۰وsuc۱۱۵۰) نسبت به فندرهای قبلی(v)شکل و همچنین قابلیت پهلو دهی کشتی ها با سایز های بزرگتر را مهمترین دستاورهای حاصله از اجرای این پروژه قلمداد کرد.منبع:مهر