به گزارش بسیج پرس پرس، بانک مرکزی فهرست‌های انتشار یافته حاوی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد.

گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند.

اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) به منظور بازپرداخت اقساط

اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) به منظور واردات کالا و خدمات

اسامی اشخاص حقوقی دریافت کننده ارز نیمایی

اسامی اشخاص حقیقی دریافت کننده ارز نیماییمنبع:مهر