به گزارش خبرنگارمهر، محمد باقر نوبخت صبح دوشنبه در بدو ورود به استان زنجان در جمع خبرنگاران، با اشاره اینکه طرح دوخطه کردن مسیر ریلی زنجانقزوین یکی از طرح های مهم است، گفت: با افتتاح این طرح در استان جابجایی بار هفت میلیون تن بار ازمسیر کریدور شرق به غرب افزایش حمل خواهد داشت.

وی کاهش زمان حمل بار و مسافر را از مهم ترین نتایج دوخطه کردن مسیر ریلی زنجان به قزوین عنوان کردو افزود: افتتاح این طرح زمان حمل بار را یک و نیم ساعت کاهش داده و این بسیار مهم و ارزشمند است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، از پیش بینی افتتاح طرح دوخطه کردن مسیر ریلی زنجانقزوین تا اسفندماه سالجاری خبرداد و گفت: به همین منظور توافقی صورت گرفت و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طرح اختصاص یافت.

نوبخت با اشاره به افزایش حقوق کارمندان دولت، تاکید کرد: یک بار دراسفند ماه سال ۹۸ افزایش حقوق کار مندان دولت را داشتیم و به جهت افزایش امتیازات فصل دهم کار کنان از قانون برخوردار شدند.

معاون رئیس جمهور افزود: با توجه به این همه کار کنان شاغل و بازنشسته ۱۵ درصد افزایش حقوق داشتند شامل حال همه کارمندان و بازنشستگان شد.منبع:مهر