اجرای طرح «قاب یاران» در شبکه های اجتماعی

افراد ایستاده از سمت راست: ابراهیم بحرینی اعزامی از بندر ریگ، شهید احمد فقیه از خورموج، شهید سملی اعزامی از برازجان، ناشناس، محمود تنگستانی اعزامی از برازجان.

افراد نشسته از سمت راست: سیداسدالله موسوی اعزامی از سعدآباد، سید عبدالرضا رضوی اعزامی از سعد آباد، رحمانیان اعزامی از برازجان.

تصویر مربوط به جبهه های جنوب است.

انتهای پیام/