به همت پایگاه شهدای خلیج فارس، حوزه۲۴۱ کربلا، جلسات آموزش کمک های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بسیج از سپاه تهران بزرگ، به همت پایگاه شهدای خلیج فارس، حوزه ۲۴۱ کربلا، جلسات آموزش کمک های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی با هدف افزایش دانش و مهارت مردم در زمینه های مدیریت بحران و آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی و کمک های اولیه  برگزار شد.

گفتنی است این جلسات با همکاری و تعامل بین پایگاه مقاومت بسیج شهدای خلیج فارس، سازمان هلال احمر و مرکز رشد و خلاقیت و نوآوری خلیج فارس با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برگزار می شود و پس از طی یک دوره ی دو هفته ای، با برگزاری آزمون، به متربیان مدرک معتبر اعطا می شود.